EduCAC: educació en comunicació

EduCAC és el programa d’educació en comunicació que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va engegar durant el curs 2017-2018.

TASCA va dissenyar els continguts del programa eduCAC, que va néixer amb l’objectiu de promoure l’educació mediàtica i oferir recursos educatius que permetin treballar l’anàlisi crítica dels mitjans, el llenguatge audiovisual i la reflexió al voltant de tot allò relacionat amb la identitat digital i l’univers d’internet.

El programa va dirigit a tota la comunitat educativa, als centres educatius de secundària, a l’alumnat de cicle superior de primària i també compta amb recursos per a les famílies.

Els materials que TASCA va dissenyar estan organitzats en 12 unitats didàctiques orientades a fomentar l’anàlisi crítica dels mitjans, 3 itineraris transversals que interrelacionen les unitats didàctiques i serveixen per treballar els diversos temes des de l’àmbit dels valors (identitat digital, perspectiva de gènere i diversitat cultural) i 4 mòduls instrumentals de suport per a la realització dels projectes audiovisuals.

TASCA també ha dissenyat i impartit formacions per al professorat d’eduCAC, ha dinamitzat accions dirigides a les famílies i ha tutoritzat durant el curs 2017-2018 les 4 escoles pilot del projecte.

Podeu consultar tots els materials, recursos i informació sobre el projecte eduCAC al web: www.educac.cat