Viure com jo vull

29 de gener de 2016

GENT GRAN web3

Aquest 2016, dins el Programa de Gent Gran de la Fundació Bancària “la Caixa”, engeguem la dinamització d’un nou Cicle de Desenvolupament personal i cicle vital, amb la implementació de l’itinerari «Viure com jo vull», que facilita que les persones grans puguin desenvolupar un projecte de vida que afavoreixi el seu benestar personal. El programa planteja un conjunt de coneixements, estratègies, tècniques i habilitats psicoemocionals que contribueixen a construir una vida plena segons els valors, desitjos i necessitats de cada persona. En definitiva, ofereix una molt bona oportunitat per a la millora i el desenvolupament personal.

Conseqüentment, la metodologia utilitzada acompanya i empodera els participants en la seva vida quotidiana, convidant-los a reflexionar i a prendre consciència d’aquells aspectes sobre els quals poden actuar i que poden contribuir al seu benestar i creixement personal. A principis de febrer, s’iniciarà també el pilotatge de l’itinerari «Viure en positiu».