Tot i que, degut a l’estat d’alarma, la sessió es va fer virtual, el passat 25 de febrer 23 consellers i conselleres van participar a la segona sessió de la Comissió 1 del Consell d’Infància de Santa Coloma de Gramenet. A finals de gener, es va celebrar la primera sessió de la comissió del Consell de la Infància. En aquesta, es va buscar la coneixença entre els consellers/eres del grup a través d’una presentació individual. Tot seguit, es va explicar de nou què és i per què serveix el Consell de la Infància i quina temàtica es treballaria durant el curs. Després es van definir els conceptes de joc i espai públic i es va preguntar, individualment, quins jocs/activitats lúdiques feien a l’aire lliure i a quin espai. Finalment, el dinamitzador va explicar els consellers/eres la proposta de treball individual i també la que havien de fer a l’aula juntament amb els seus companys de classe.

En aquesta segona sessió, es van posar en comú els resultats:

  • Els nens i nenes de 3 a 6 anys prefereixen fer construccions.
  • Els infants de 7 a 9 van destacar ‘llançar-se pel tobogan‘ com a activitat preferida.
  • Tant el grup de 10 a 12 anys com el de 13 a 16 anys dedica part del seu temps lliure a escoltar música. 

A nivell d’espais, destaquen el Parc de Can Zam, la Plaça del Rellotge, el Parc Europa, Parc de La Pau o la Plaça de La Vila.

L’Ajuntament té com a objectiu final crear un mapa del joc infantil de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Amb aquest mapa es vol informar sobre els diferents espais públics de joc infantil dels quals disposa la ciutat, classificant-los segons el tipus de joc o activitats lúdiques que s’hi acostumen a fer  i quins són més adequats segons l’edat de l’infant. El mapa es publicarà als canals habituals de l’Ajuntament per a què es pugui anar consultant.  

Estem ara en una fase de diagnosi i tots els esforços i accions aniran dirigits a recopilar informació per a nodrir aquest mapa.