El proper 4 de març començarà la darrera fase del projecte d’integració de les bases de dades que nodreixen el sistema de contractació i gestió del Departament de Recursos Humans de TASCA. Mitjançant escriptoris remots, els diferents equipaments podran accedir als tràmits que hagin sol·licitat i en podran fer seguiment.

D’aquesta forma, els processos i les comunicacions entre els equips i RRHH esdevindran més àgils i eficients, garantint així una òptima coordinació entre totes. S’inicia així el darrer pas per assolir una integració i centralització de dades necessària per minimitzar errors i facilitar processos administratius.