Aquest any, també tenim Trobada de TASCA!

La Trobada Anual de TASCA és un moment de retrobament amb tots els equips de tasqueres i tasqueros i, des de fa una colla d’anys, la celebrem al setembre, quan comencem el nou curs.

En les circumstàncies actuals, hem traslladat la trobada al mes de novembre i, enlloc de fer-la presencial, ens hem organitzat en petits grups, per territoris i línies de servei, per tal de ser més àgils atès l’escenari virtual.

Tot i així, hem optat per adaptar-nos i, com fem dia a dia amb tots els programes i serveis que gestionem, hem volgut programar la Trobada d’acord a les possibilitats del context. No hem volgut renunciar a aquest espai de trobada TASCA, especialment aquest any!

A banda de conèixer les noves incorporacions de cada equip, presentar nous projectes i fer una valoració sobre el moment actual de TASCA, la Trobada Anual també proposa una sessió de formació per a totes les persones assistents. Aquest any, amb la col·laboració de l’Escola EFA, vam organitzar una sessió sobre acompanyament emocional. En els moments de complexitat emocional que estem vivint, va ser idoni poder compartir un espai de formació que, a través de la dinamització i la vivència, ens permetés reflexionar entorn les nostres pròpies emocions, el desenvolupament socioemocional i el nostre rol professional.

Sostenir emocions implica fer una mirada interna (cap a un mateix) i desenvolupar certes fortaleses tant a nivell personal com d’equip i, per tant, també professional.

Durant els matins que hem compartit amb les tasqueres i tasqueros, hem treballat la presa de consciència envers com ens sentim davant la nova realitat que gestionem als diferents equipaments i projectes, i també hem reflexionat sobre quins recursos podem utilitzar per a dur a terme un acompanyament socioemocional òptim amb les usuàries i usuaris.

Durant el mes de novembre, hem celebrat la Trobada Anual de TASCA amb els equips del Prat, el Districte de Sant Martí i el Districte de Sants. L’1 de desembre tenim prevista l’última jornada amb la participació de l’equip del Programa de Gent Gran, del projecte Medi Obert de Rubí i dels equipaments infantils i juvenils de Santa Coloma de Gramenet.