Vuitena convocatòria del Premi TASCA Responsable

TASCA és una empresa que té la vocació d’oferir serveis que repercuteixin positivament en el desenvolupament de la societat. Les mostres d’això les trobem en el nostre dia a dia i en la feina que cadascú porta a terme. Des de TASCA tenim la intenció de continuar treballant per tal que aquesta empresa sigui una organització socialment responsable i implicada, en la mesura del possible, amb el nostre entorn. Per aquest motiu, convoquem la vuitena edició de TASCA Responsable, una convocatòria que atorga una dotació econòmica a un projecte social i/o cultural que aporti millores a la societat.