Dinamització dels Casals municipals de gent gran de Badalona

Durant aquest mes d’octubre, TASCA ha rebut l’encàrrec d’engegar un nou projecte de dinamització dels Casals municipals de gent gran de Badalona. L’Ajuntament de Badalona impulsa aquest pla amb l’objectiu d’ampliar les eines de gestió amb què compten els Casals, i contribuir a la millora dels processos de treball intern. Els eixos que regeixen la dinamització són implementar noves formules per a l’autorganització i fomentar la participació comunitària per democratitzar l’accés als espais de decisió, per tal que les persones grans se sentin, i siguin, protagonistes.