Enguany, TASCA ha participat en el procés formatiu dels professionals que formaran part del claustre de formadors de l’Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Catalunya.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha comptat amb TASCA per dur a terme una part del procés de selecció dels i les futurs docents del gremi professional. El procés compta amb dues parts, la selecció dels i les professionals i la realització de la formació.

Durant aquest mes d’octubre ha tingut lloc la primera fase de treball, on s’ha realitzat l’avaluació de les competències docents dels i les professionals que formaran part del claustre de formadors i formadores en el futur.  El procés implica el tractament de temàtiques diverses.