Quan la Dorothy enfila el seu camí de rajoles grogues, no dubta un moment en calçar-se les sabates de robí per arribar a la ciutat Maragda. Aquest mes d’octubre, nosaltres també ens posem amb orgull les sabates de Rubí. TASCA ha guanyat el concurs per a gestionar el servei de gestió i desenvolupament del programa de dinamització comunitària i acompanyament socioeducatiu per joves als barris del Pinar, Vint-i-cinc de Setembre, Les Torres i Ca n’Oriol.

Assumim l’encàrrec, basant-nos en la nostra expertesa en aquest territori en concret, assolida al llarg d’aquests anys, des que vam entrar el Centre Cívic del Pinar a gestionar les seves activitats el 2017, i complementada amb el coneixement adquirit amb la gestió de la proposta de Medi Obert de l’Ajuntament de Rubí tal com l’entenem ara. Treballem en la línia de crear sinergies amb l’Ajuntament de Rubí i de posar en pràctica la nostra manera de treballar al territori que volem continuar acompanyant, nodrint i desenvolupant.

Aquest servei és un programa integral, aterrat al territori, però amb visió transversal, de ciutat, que s’adreça a la població jove d’entre 12 i 29 anys (de forma directa) i a la resta d’agents socials i ciutadania (de forma indirecta). El treball en medi obert és una eina de treball, acompanyament i aplicació de polítiques de joventut que l’ajuntament ofereix a la ciutat i que aglutina recursos (humans i materials), propostes d’activitats, espais participatius de qualitat i acompanyats, coneixement, expertesa i obre escenaris d’esperança per als i les joves i adolescents de Rubí.

I així, amb la il·lusió amb què la Dorothy emprenia el seu camí, nosaltres abracem aquest projecte com una oportunitat immillorable de sistematitzar, protocol·litzar i estandaritzar el projecte de dinamització comunitària i acompanyament socioeducatiu dissenyat per als i les joves.