Comença la campanya d’inspeccions als habitatges del Besòs i el Maresme per definir quines són les actuacions que calen per regenerar el parc residencial i per prioritzar els edificis que es trobin en una situació més delicada.

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el programa de regeneració urbana que començarà properament al barri del Besòs i el Maresme en l’àmbit delimitat pels carrers Llull i Bernat Metge, la rambla Prim i el límit amb el municipi de Sant Adrià de Besòs.

El programa comença amb una diagnosi de l’estat del parc d’habitatges, que es basa en unes visites tècniques als habitatges per comprovar-ne l’estat. Des del passat febrer, TASCA s’està encarregant de dur a terme un servei d’informació porta a porta en què també es concerta amb cada veí i veïna aquesta visita dels equips tècnics formats per arquitectes, aparelladors i aparelladores i industrials, que revisaran tant els interiors dels habitatges com les parts comunes.

Durant aquesta fase informativa i inspectora es visitaran un total de 45 comunitats veïnals (fins a 1.022 habitatges) del total de 203 (més de 5.000 habitatges) que hi ha en aquest àmbit del barri. Aquesta selecció, que respon a una tria tècnica acurada, permetrà obtenir dades per dur a terme una diagnosi complerta de tot l’àmbit atès que són representatives de cadascuna de les tipologies d’edificis residencials que s’hi poden trobar.

Actualment, en aquest àmbit del Besòs i el Maresme hi ha 23 tipologies d’edificis residencials de diferents categories (unifamiliars, plurifamiliars de baixa densitat, de planta baixa i 5 o 11 pisos…). La fase inspectora es dividirà, al seu torn, en 4 fases consecutives, i les primeres actuacions se centraran en els edificis plurifamiliars de 5 i 11 plantes.

El programa de Regeneració Urbana de Barcelona és una estratègia d’actuacions que es desenvolupen en teixits urbans per millorar les condicions d’habitabilitat de les persones. Un programa amb caràcter integral i dirigit a reduir les vulnerabilitats de qualitat de vida a la ciutat que reforça la resiliència social.

L’objectiu és la millora de l’espai urbà incidint en les urbanitzacions i les condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges afrontant la transformació de l’habitatge conjuntament amb el seu entorn per aconseguir un desenvolupament més intel·ligent, socialment inclusiu, i sostenible, amb millores en accessibilitat i eficiència energètica.

El programa, coordinat per l’Institut Municipal d’Urbanisme conjuntament amb d’altres ens de l’Ajuntament de Barcelona, forma part de l’Estratègia de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) Eix Besòs i està cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER.

.