TASCA és una empresa dedicada, des de l’any 1989, a l’assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural. Des dels seus inicis, l’empresa defineix el seu marc d’actuació sota l’animació sociocultural, incorporant la metodologia i el caràcter participatiu que es desprèn de la pròpia disciplina. En tots aquests anys TASCA ha col•laborat en nombrosos projectes de renom i ha treballat per a grans empreses i institucions del país.