TASCA ha acollit, aquest curs, alumnat de pràctiques del Grau en Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’experiència ha estat valorada positivament per ambdues parts, proposant-se la continuïtat de la col·laboració el curs vinent.

TASCA aposta per ser un espai obert a acollir alumnat en pràctiques de diferents estudis vinculats al món social i educatiu. Recentment, es va signar també un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d’acollir alumant de pràctiques del Grau en Pedagogia als equipaments socioculturals i educatius que gestionem.

Amb aquesta acció, l’alumnat de la UAB pot accedir a un entorn d’educació no formal, (alternatiu al més habitual de l’educació formal, freqüent com a destí de pràctiques en l’alumnat de Pedagogia) i obrir nous camins laborals al col·lectiu d’estudiants. Des de TASCA, comptar amb noves generacions que reben formació relacionada amb l’acció social i l’educació, ens permet estar en contacte amb els futurs i futures professionals, així com participar en el seu procés de creixement i contacte amb el món laboral.

TASCA també acull alumnat en pràctiques d’altres estudis vinculats a l’Animació Sociocultural, la Integració Social i l’Acció Social, en els diferents serveis que gestiona arreu de Catalunya.