Servei de monitoratge d’activitats en els equipaments cívics

TASCA coordina el servei de monitoratge per a la realització de les activitats que es programen en els equipaments cívics de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Els equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya són espais públics de participació i convivència amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país i promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Som responsables de rebre les sol·licituds, recerca i contractació de l’equip de professionals, fer el seguiment acurat de la tasca que desenvolupen, avaluar el servei i coordinar-nos amb els i les referents dels equipaments cívics i del Servei de Programació i Dinamització d’Activitats.

TASCA du a terme el servei des de l’any 2018.