Revitalització de l’oficina de la Fundació de la democràcia local de Sarajevo

El projecte de Revitalització de l’oficina de la Fundació de la democràcia local de Sarajevo va ser un projecte impulsat per la Direcció Tècnica de Cooperació Internacional i solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de restablir les relacions entre la Fundació de Democràcia Local de Sarajevo, la ciutat de Barcelona i Catalunya.

TASCA va ser l’encarregada de reformular les activitats dutes a terme per l’Oficina, realitzar els contactes amb les diferents associacions proposades, esdevenir l’enllaç entre ambdues parts durant el període de col·laboració i organitzar una sessió de formació a Sarajevo relacionada amb la gestió i seguiment de projectes de cooperació, així com també en temes d’educació i de gènere.

Oficina de la Fundació local de Sarajevo

TASCA va realitzar projecte durant l’any 2008 i 2009.