Interculturalitat al barri de Sants

El projecte “Gent del Barri” és resultat d’una proposta presentada a través del Programa d’Interculturalitat del Districte de Sants-Montjuïc amb l’objectiu d’elaborar un marc de referència sobre la situació de la població gitana del barri d’Hostrafrancs. L’objectiu va ser augmentar la visibilitat del col·lectiu tant a nivell institucional com a nivell social i potenciar les seves pròpies entitats i associacions per a donar a conèixer la seva situació.

El treball es va realitzar en dues fases: per una banda, una aproximació a la situació de la població gitana a partir d’una prospecció del territori i la presa de contacte amb els informants clau, tant pel que fa a membres de la comunitat gitana com a professionals i agents socials vinculats. A la segona fase es va implementar un pla de treball amb diferents propostes per abordar la realitat del col·lectiu gitano, elaborades a partir de l’anàlisi qualitatiu de les conclusions de la prospecció.

TASCA va dur a terme el projecte durant l’any 2018.