Gestió del programa de Gent Gran de la FLC

El Programa de Gent Gran de la Fundació “la Caixa” es desenvolupa entorn quatre línies d’actuació principals (Salut i benestar, Desenvolupament personal i cicle vital, Informàtica i comunicació i Participació social i Voluntariat) amb les que es pretén contribuir globalment a millorar la qualitat de vida de les persones grans des de la promoció de l’autonomia i la participació social, un desenvolupament del compromís social i del voluntariat, treballant per a la prevenció  de les situacions de dependència i fragilitat.

TASCA, com a empresa experta en la coordinació, dinamització, planificació i programació de serveis i activitats per a la Gent Gran, gestiona el Programa de Gent Gran de la Fundació “la Caixa” a tots els centres propis i en conveni de Catalunya i les Illes Balears des de 2007.