Estació Ciutat: millora ambiental i participació ciutadana

Com a part de l’exposició ‘Després de la fi del món’ i amb el propòsit de passar de la teoria a l’acció real, es va plantejar l’Estació Ciutat: un centre d’operacions ciutadanes per la millora ambiental urbana.
La proposta comptava amb infraestructures, enginys i receptes que serviren com a base per la realització d’activitats i tallers i, per teixir una xarxa d’agents al territori.
Amb base al Districte de Sant Martí, en coproducció amb el CCCB i l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració d’una àmplia diversitat de comunitats, el projecte es va proposar incrementar l’índex de superfície foliar, millorar la qualitat de l’aire i altres factors climàtics com l’efecte illa de calor, incrementar la biodiversitat, millorar la qualitat del sòl a través de la gestió de recursos, replantejar la gestió energètica o proporcionar noves estratègies per la gestió i sanejament de l’aigua.
El projecte va posar l’èmfasi en la recerca col·lectiva i la participació pública pròpies de la ciència ciutadana.
TASCA es va encarregar de la coordinació i dinamització dels tallers (el desenvolupament de les diferents receptes), així com de la coordinació de les reserves dels centres educatius que hi van participar.
L’activitat es va realitzar entre desembre 2017 i maig 2018