Espai La Clau

L’Equipament per a Adolescents La Clau vol ser un espai de referència per als i les adolescents d’Hostafrancs i del seu entorn més proper, els barris de la Bordeta, Sants i Sants-Badal, fora de l’horari escolar. L’objectiu de l’equipament és oferir al públic adolescent un espai de trobada de caràcter lúdic, educatiu i de prevenció de conductes de risc als nois i noies d’entre 12 i 16 anys.

Des de TASCA, treballem per acompanyar en el desenvolupament integral del/la adolescent, donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i atendre’ls mitjançant treball individualitzat, grupal, familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat.

S’ofereix un espai de trobada per relacionar-se amb altres adolescents i, alhora, un lloc on gaudir i participar d’activitats socioculturals organitzades pels l’equip d’educadors i també pels mateixos joves.

TASCA gestiona el servei des de l’any 2018.