AmBienTs

En les ocasions que el Centre Cívic Parc Sandaru organitza FragMenTs, l’espai expositiu de l’equipament muta i es converteix en AmBienTs, la sala d’espera del cabaret. AmBienTs és un fidel company de viatge de FragMenTs, un annex que acull exposicions, mostres i instal·lacions de diferents artistes i col·lectius, reconeguts, emergents i vinculats al territori. Amb una clara vocació oberta a l’art plàstic i a les propostes amb missatge, AmBienTs està obert a diferents disciplines, així com a exposicions de caràcter multidisciplinar.

ccparcsandaru.cat

TASCA és responsable del disseny, la programació i la producció d’AmBienTs.