Acompanyament i assessorament per equips de treball

TASCA ofereix acompanyament a mida als equips de treball. En aquesta línia, destaquem els processos que hem dut a terme entre els anys 2016 i 2019 per als equipaments socioculturals que gestionem, per a equips professionals d’altres empreses i per als equips tècnics i polítics de diferents ajuntaments. Amb aquests acompanyaments, fem emergir informació oculta del funcionament dels equips i podem fer un retorn, en forma de bateria de propostes de millora organitzacional, estructural i relacional, un acompanyament a la implementació, sempre molt atentes al feedback que genera el propi procés.

TASCA ha realitzat acompanyament i assessorament a equips de treball de diferents empreses i equips tècnics i polítics de diferents ajuntaments des de l’any 2016.