TASCA, per encàrrec del Servei Català de Trànsit, ha participat en la creació d’un material didàctic i audiovisual per a fomentar l’ús responsable i cívic del patinet elèctric.

El material s’estructura en tres blocs de contingut, amb l’objectiu comú de potenciar una ciutadania activa i conscient en la seva mobilitat a la ciutat:

  • fomentar que els patinets elèctrics s’utilitzin amb la màxima seguretat possible
  • contribuir a crear una cultura de la mobilitat
  • facilitar a la ciutadania la informació sobre la normativa i correcte ús d’aquest mitjà de transport

L’expansió del patinet elèctric com a mitjà de mobilitat personal és exponencial: els patinets pràcticament no requereixen manteniment, estalvien esforç físic, són fàcils de plegar i ocupen poc espai, redueixen el consum energètic i la contaminació i són una oportunitat de transformació de la mobilitat urbana.

El material didàctic tracta qüestions com la Normativa (La ciutadania utilitza el patinet elèctric sense haver rebut formació ni tenir un coneixement clar de la normativa. Això suposa incidències de mobilitat, que augmenten a mida que n’augmenta el seu ús), la Convivència (prendre consciència que quan ens desplacem en patinet elèctric convivim amb diferents alternatives de mobilitat – vehicles, bicicletes, vianants, etc.- i cal responsabilitzar-nos individualment de l’ús que fem del patinet elèctric amb la finalitat de garantir la seguretat col·lectiva) i la Seguretat (comprendre que un patinet elèctric no és una joguina sinó un mitjà de transport que cal utilitzar amb consciència i responsabilitat).

Amb aquest material, el Servei Català de Trànsit, segueix treballant per reduir les  incidències de mobilitat i augmentar la seguretat de la ciutadania, i ha confiat en TASCA per a la creació i desenvolupament dels continguts i del material audiovisual.