L’expansió del patinet elèctric com a mitjà de mobilitat personal és exponencial: els patinets pràcticament no requereixen manteniment, estalvien esforç físic, són fàcils de plegar i ocupen poc espai, redueixen el consum energètic i la contaminació i són una oportunitat de transformació de la mobilitat urbana.

TASCA ha participat en la creació d’un material didàctic i audiovisual per a fomentar l’ús responsable i cívic del patinet elèctric. L’objectiu d’aquest material és fomentar que els patinets elèctrics s’utilitzin amb la màxima seguretat possible, contribuir a crear una cultura de la mobilitat, facilitar a la ciutadania la informació sobre la normativa i correcte ús d’aquest mitjà de transport i contribuir a comptar amb una ciutadania activa i conscient en la seva mobilitat a la ciutat.

El material didàctic tracta qüestions com la Normativa (La ciutadania utilitza el patinet elèctric sense haver rebut formació ni tenir un coneixement clar de la normativa. Això suposa incidències de mobilitat, que augmenten a mida que n’augmenta el seu ús), la Convivència (prendre consciència que quan ens desplacem en patinet elèctric convivim amb diferents alternatives de mobilitat – vehicles, bicicletes, vianants, etc.- i cal responsabilitzar-nos individualment de l’ús que fem del patinet elèctric amb la finalitat de garantir la seguretat col·lectiva) i la Seguretat (comprendre que un patinet elèctric no és una joguina sinó un mitjà de transport que cal utilitzar amb consciència i responsabilitat).

El material didàctic és una iniciativa del Servei Català de Trànsit, que treballa per a reduir les incidències de mobilitat i augmentar la seguretat de la ciutadania, i ha confiat en TASCA per a la creació i desenvolupament dels continguts.