L’Obra Social “la Caixa” engega un procés de reflexió sobre l’atenció a la gent gran al segle XXI

8 d’abril de 2015

programagentgran

Davant els canvis que ha experimentat la societat, especialment en les darreres dècades, l’Obra Social “la Caixa” ha posat en marxa un procés de reflexió sobre l’envelliment i l’atenció a les persones al segle XXI. Aquest procés es desenvoluparà al llarg d’aquest any 2015 i integrarà diferents eines per a la recollida i anàlisi de la informació. En el marc d’aquest procés, fins el 23 d’abril es pot participar en una enquesta per recollir opinions i preferències sobre la cura d’altres persones.

Des dels seus inicis l’any 1995, el Programa de Gent Gran de la Fundació Bancària “la Caixa” treballa per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Durant aquest temps, ha estat imprescindible una contínua adaptació a les necessitats d’aquesta franja de població. El context actual, marcat per l’envelliment de la població i els profunds canvis en les estructures familiars, requereix una actualització en la cura i l’atenció de les persones grans, ja que sovint la seva aplicació s’emmarca en l’àmbit familiar.

Des de l’Obra Social “la Caixa”, s’ha posat en marxa aquest procés de reflexió per consensuar amb els agents implicats (àmbit públic, privat, científic, acadèmic i col·lectius de persones grans) unes bases fermes amb les quals continuar garantint el bon tracte i la dignitat tant de les persones grans com d’aquelles encarregades de la seva cura.

Des de l’any 2011, la Fundació Bancària “la Caixa” compta amb TASCA per al desenvolupament de projectes del Programa de Gent Gran a la xarxa de centres de gent gran propis de l’Obra Social i als centres en conveni de col·laboració amb les diferents Administracions Públiques de Catalunya i Illes Balears.