Aquest mes d’abril hem organitzat dues formacions sobre l’acompanyament a la sexualitat dels i les joves que formen part dels equipaments i projectes que gestionem. Per una banda, en un bloc de tres sessions, les professionals han pogut conèixer eines i recursos per treballar amb els i les joves, així com interioritzar coneixements en matèria de sexualitat.  D’altra banda, hem aprofundit en la temàtica de les noves masculinitats per conèixer, des de la perspectiva teòrica, la construcció de la masculinitat i les seves múltiples expressions, i a nivell pràctic, les línies de treball que es presenten per acompanyar als nostres adolescents i joves en la construcció d’una masculinitat sana i respectuosa, fet que serà molt positiu tant a nivell individual com col·lectiu.

Entenem la sexualitat com un dels pilars fonamentals en la construcció de la personalitat i la importància que té aquesta en l’etapa evolutiva dels i les joves. La sexualitat és un fonament més de la nostra cultura com a societat i creiem que és necessari elaborar-la des d’una perspectiva crítica, feminista i transformadora.

Destaquem l’acció educativa que desenvolupen les professionals en el seu dia a dia i la rellevància de la capacitat d’acompanyar als i les joves perquè gaudeixin d’una sexualitat sana des del respecte, l’empatia, el desig i el consentiment.

Durant les dues formacions, hem pogut gaudir de dinàmiques i recursos elaborats concretament per l’etapa vital en la qual es troben els nostres joves, i de la mateixa manera, amb la realitat que vivim en els equipaments que gestionem.

També hem pogut analitzar-nos com a professionals i identificar els nostres rols i patrons de gènere que, per conseqüència de la societat en la qual vivim, reproduïm en la tasca professional. Ens alegrem molt d’haver realitzat aquesta formació i tenim ganes de continuar creixent conjuntament com a professionals i persones per aportar aquesta mirada crítica i transformadora a la societat.

Des de TASCA, estem molt satisfetes per la implicació de les professionals que han participat en els cursos i el seu interès per establir vincles educatius reals i que transformin la nostra societat des d’una perspectiva crítica i feminista. Esperem gaudir molt més d’altres sessions formatives, i com sempre, créixer juntes.