La formació continuada i permanent és cabdal en el desenvolupament de tota activitat laboral i, especialment, en aquella destinada a acompanyar i treballar en primer línia amb la ciutadania, per la necessitat constant d’estar en connexió amb la realitat i les necessitats del territori.

Amb la mirada posada en el treball que realitzem des dels equipaments amb joves i adolescents, des de TASCA hem organitzat 5 formacions en format virtual entre abril i juny. Aquestes són les temàtiques:

– Gestió i comunicació en situacions conflictives
– Gestió de conflictes i interculturalitat
– Participació amb i pel jovent
– Recursos tecnològics per a dinamitzar activitats online
– Edició d’imatge i vídeo

Durant el mes d’abril, s’han dut a terme les formacions de caire tecnològic. Per un cantó, Recursos tecnològics per a dinamitzar activitats online, per conèixer aquestes noves aplicacions que ens permeten la dinamització de grups de joves online però a la vegada també noves eines i ginys que faciliten la dinamització presencial. D’altra banda, hem dut a terme una formació en Edició d’imatge i vídeo, on hem adquirit coneixements per a fer una maquetació eficaç, hem après a retallar vídeos i a afegir animacions, crèdits i música. També ens hem format per poder triar els formats idonis per a cada plataforma i, fins i tots, reconvertir-los en GIF.

Amb el suport de l’Escola EFA, escola de formació de l’ACELLEC, durant el mes de maig i juny durem a terme les formacions Gestió i comunicació en situacions conflictives, Gestió de conflictes i interculturalitat i Participació amb i pel jovent. 

Les formacions s’han programat en un format (temporalització, nombre i durada de les sessions) que facilita la conciliació i que, o bé fa possible la realització del curs dins la jornada laboral de cadascú o bé s’aplica una compensació horària per a la persona participant, ja que els continguts i aprenentatges estan vinculats directament als llocs de treball i les tasques desenvolupades. Els treballadors i treballadores de TASCA al territori han acollit les propostes de formació amb molt d’interès.