Jornada de debat amb els veïns i veïnes de Rubí

rubi2_web

El passat 7 de febrer vam viure una jornada de molta energia i debats ben interessants a l’acte ‘Les teves idees sumen: jornada sobre el Pla d’Inversions 2017’, amb els veïns i veïnes de Rubí. TASCA va ser responsable del disseny i dinamització d’aquesta sessió de treball liderada per l’Ajuntament de Rubí, amb l’objectiu d’incorporar el punt de vista de la ciutadania a 4 projectes de remodelació del municipi inclosos al Pla d’Inversions municipal per al 2017.

La sessió va ser un èxit de participació, amb més de 45 assistents i 21 entitats del municipi representades. L’acte va començar amb una presentació dels projectes per part dels tècnics i arquitectes, que va servir per posar damunt la taula les primeres idees i algunes opcions d’actuació. A continuació, els assistents es van separar en dos grups, acompanyats d’un tècnic municipal i d’una dinamitzadora de TASCA a cada grup, per tal de poder debatre amb més profunditat. Si bé l’esperit crític va ser present en tot moment, l’acte es va valorar molt positivament des de tots els punts de vista, ja que va servir per resoldre dubtes, per escoltar una gran diversitat d’opinions i també per argumentar les iniciatives impulsades des de l’Ajuntament.

Les persones assistents van ser molt participatives i dels diferents debats desenvolupats en van sortir moltes aportacions que complementaran els estudis realitzats per l’Ajuntament. Els veïns i veïnes van poder dir la seva davant els projectes del consistori per a la vianalització del centre, la creació d’una anella verda i actuacions al Parc de Ca n’Oriol i a l’edifici del Casino del municipi. Des de TASCA ens hem encarregat, també, de fer arribar les conclusions de tot el procés de participació a l’Ajuntament, fent un recull de les propostes, les observacions, les crítiques, les preguntes i les respostes, per tal que des del consistori es faci un retorn de l’acte a tots els assistents. Una jornada que forma part d’un procés d’implementació i consolidació de la participació ciutadana impulsat des de l’Ajuntament.