El projecte Imagimakers és una proposta formativa que introdueix la gent gran dels centres i Espais Fundació “la Caixa” en l’ús de la impressió 3D amb l’objectiu de dissenyar peces destinades a millorar la qualitat de vida de persones, especialment aquelles amb diversitat funcional, així com també altres individus de l’entorn amb necessitats específiques.

Des d’aquest mes de maig, TASCA gestiona el projecte Imagimakers en quatre centres Espaicaixa de la Fundació “la Caixa”: Espaicaixa Girona, Espaicaixa Congrés, Espaicaixa Sagrada Família i Espaicaixa Tarragona.

El projecte Imagimakers ha estat en marxa des del 2016, abastant cinc ciutats i diversos centres. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és capacitar a persones grans en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D, introduint-los en el disseny i fabricació de peces personalitzades destinades a persones amb diversitat funcional. Aquesta proposta uneix l’experiència i les habilitats de les persones grans amb la innovació tecnològica, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb necessitats específiques o barreres quotidianes.

La metodologia que es du a terme és “learning by doing”, que implica un enfocament pràctic i participatiu en la formació. Mitjançant la immersió directa en activitats pràctiques, els i les participants adquireixen coneixements sobre la tecnologia d’impressió 3D, des de la conceptualització fins a la creació de peces. Aquest mètode fomenta l’aprenentatge actiu, permetent a les persones participants explorar i experimentar amb la impressió 3D, alhora que desenvolupen habilitats rellevants i contribueixen a la creació de solucions significatives per a persones amb diversitat funcional. Aquest enfocament pràctic, està tenint una valoració molt positiva entre les persones participants.