II Trobada de Direccions i Dinamitzacions TASCA: ‘Participació comunitària’

El 19 de novembre vam celebrar la II Trobada de les direccions i dinamitzacions dels equipaments socioculturals gestionats per TASCA.

La Trobada s’emmarca en el 30è aniversari de TASCA, una iniciativa que va néixer al 1989 i que aquest 2019 celebra 30 anys de gestió de projectes educatius, socials i culturals. TASCA compta amb un equip consolidat de direccions i dinamitzacions de centres cívics i serveis socioculturals amb persones que fa molts anys que formen part de TASCA i fan possible que haguem arribat on són i també amb noves persones que s’han incorporat als projectes i que tenen molt a dir i a aportar. Des d’aquest context d’experiència i coneixement acumulat hem volgut crear l’espai de Trobada d’Equipaments, per tal de compartir, créixer conjuntament i traçar línies de futur.

La jornada va comptar amb la participació de la direcció i dinamització de l’Espai Jove La Bàscula, l’Espai 12@16 i la Tarda Jove, l’Espai d’Adolescents La Clau, Medi Obert a Rubí, el Punt Info Jove Sant Martí, el Centre Cívic Besòs (que ens van fer d’amfitriones), el Centre Cívic Parc Sandaru, el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i el Centre Cívic Palmira Domènech.

La primera Trobada va tenir lloc al mes de juliol. Els equips van presentar projectes destacats i bones pràctiques que s’estan duent a terme en els diversos serveis. La segona Trobada ha tingut com a eix temàtic la Participació Comunitària.

La Participació és una necessitat que, des de les direccions i dinamitzacions dels equipaments han detectat, una demanda que ens han transmès les administracions, una metodologia que permet tirar endavant els projectes que tenim entre mans i construir comunitat, vincles i xarxa, més enllà de les activitats que organitzem.

On ens pot portar aquesta participació desitjada? Quines experiències funcionen realment i no es queden en un nivell superficial o de façana?

Per a desgranar tot això des d’un punt de vista pràctic i en format taller, vam comptar amb l’equip de Transductores, una plataforma interdisciplinar que realitza projectes d’investigació i mediació amb tres eixos principals d’interès: pedagogies col·lectives, pràctiques artístiques col·laboratives i formes d’intervenció en l’esfera pública.

Durant la sessió, vam reflexionar sobre els diferents graus de participació i els ecosistemes on es du a terme aquesta participació. Vam apropar-nos a una metodologia útil per al disseny i l’anàlisi de projectes des d’un punt de vista de detecció d’oportunitats i d’anàlisis. El taller ens va permetre treballar a partir de quatre casos pràctics reals que vam posar en comú al final de la jornada.

La valoració de la jornada ha estat molt positiva per part de totes les persones implicades. Ens retrobarem amb les direccions i dinamitzacions dels diferents serveis al mes de febrer, per a treballar sobre ‘Circuits i treball en xarxa’.