Ho podem fer en català, i ho saps!

memsencatalà_web

A ningú se li escapa que internet és l’univers on tot succeeix, i les xarxes socials s’han convertit en les actuals places públiques, on la informació corre sense parar i tot es comenta. A més, el fet que tot el que es publica en aquest espai quedi registrat i perduri en el temps, ens permet mesurar què està a l’ordre del dia i què no.

La vida social i l’ús quantitatiu i qualitatiu d’una llengua també es mesuren a través de la seva presència a internet i a les xarxes socials. En el cas de la llengua catalana, podem constatar com ha aconseguit importants quotes d’espai a internet: des de la creació i èxit del domini .cat, la traducció al català de cada vegada més webs, la gran presència de la llengua catalana en l’activitat a les xarxes socials, blogs, etc.  Però el cert també és que queden assignatures pendents i una d’elles es troba en el camp de l’humor a les xarxes.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits, ‘Plataforma per la Llengua’ ha promogut amb una nova activitat el foment de l’ús del català en la creació de “mems”.

TASCA ha dissenyat el contingut de l’activitat i n’ha realitzat el pilotatge a diferents instituts de Catalunya: l’Institut Ribot i Serra de Sabadell, l’Institut Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet, La Salle Comtal i l’Institut Puigvert de Barcelona i l’Escola Betúlia de Badalona.

Aproximadament 200 alumnes d’aquestes poblacions han reflexionat sobre l’ús del català a Internet, a les xarxes socials i, concretament, sobre l’ús del català en el camp de l’humor i en la creació de mems. Hem analitzat algunes de les imatges de mems que circulen per les xarxes i hem après a desxifrar el missatge que hi ha darrere l’humor, ja sigui per promoure una idea, utilitzar la ironia per criticar un fet o crear una eina per promoure una causa.

Quines són les claus de l’èxit d’un mem? El lligam amb la realitat sociocultural, el vincle amb l’actualitat, el nivell de reflex de la quotidianitat i la sensació de personalisme. Amb els i les joves participants, hem tingut en compte aquests factors per crear diferents mems dins l’aula, que transmetin missatges i idees que fomentin valors positius.

L’activitat ens ha permès acostar el català als joves partint del seu propi llenguatge i de la seva manera de comunicar-se, normalitzar el català en l’humor a les xarxes socials, fomentar la capacitat crítica i reflexiva de l’alumnat i difondre valors i actituds positives a través de l’humor.

El grup-classe ha pogut votar i seleccionar els mems que els han agradat més, que han estat creats pels mateixos nois i noies. Els mems escollits seran difosos a través de les xarxes socials de Plataforma per la Llengua. Us animem a crear els vostres propis mems en català i fer-ne difusió a les xarxes utilitzant l’etiqueta #memsencatalà.

Us animeu? En aquesta web és ben fàcil!