TASCA renova la gestió de projectes del Programa de Gent Gran de la Fundació La Caixa

28 de gener del 2015

gentgran_web

La Fundació Bancària “la Caixa” comptarà amb TASCA per al desenvolupament de projectes del Programa de Gent Gran a la xarxa de centres de gent gran propis de l’Obra Social i als centres en conveni de col·laboració amb les diferents Administracions Públiques de Catalunya i Illes Balears.

L’objectiu final del projecte és la promoció de l’envelliment actiu i el programa s’estructura en diferents línies:  la promoció de la salut i el benestar, l’associacionisme i el voluntariat, i la realització d’activitats de benestar físic i socioculturals. El programa dóna resposta a les noves necessitats i oportunitats en relació al paper de la gent gran dins la societat.

TASCA gestiona el projecte des de la seva implementació, l’any 2011, a Catalunya i Illes Balears, i és responsable dels serveis de planificació, programació i implementació dels projectes de Participació i Voluntariat, de Salut i Benestar i les activitats socioculturals. Enguany, com a novetat, entrarà en funcionament un nou projecte de l’Àrea de Salut i Benestar, ‘Entrena’.

‘Entrena’ s’adreça a persones usuàries dels centres de gent gran amb algun tipus de dependència física lleu, la qual cosa, sovint, deriva en una disminució de les relacions amb altres persones, i en alguns casos comporta que deixin de fer activitats. L’objectiu d’aquest taller és donar eines per prevenir conseqüències d’aquest deteriorament, empoderar i potenciar l’autoestima, així com promoure, reforçar o millorar canvis d’hàbits quotidians. La cura personal, l’alimentació equilibrada, el dolor, les caigudes, l’autonomia personal i la participació social són els temes que s’hi plantegen.

La combinació de conceptes teòrics i pràctics que es treballen al programa ‘Entrena’ té com a objectiu realitzar un pla personalitzat de canvi de comportament orientat a la prevenció de l’agreujament de la dependència i a la millora de la salut física i mental, enfortint l’autonomia i promovent la participació social. ‘Entrena’ és una oportunitat per reflexionar sobre la responsabilitat sobre la pròpia salut.