L’Ajuntament de Montornès del Vallès compta amb TASCA des de fa uns mesos per donar suport i acompanyament en el projecte de dinamització de la gent gran d’aquest municipi. D’aquesta manera, l’Ajuntament aposta per reforçar la tasca que es realitza des dels casals de gent gran amb un treball de camp que recolza els òrgans de gestió de les Associacions de gent gran, per tal de detectar nous interessos i necessitats, fomentar la seva autonomia i fortaleses, crear comissions de participació i conèixer i potenciar el voluntariat o voluntariat potencial de les associacions per promoure’l, acompanyar-lo i consolidar-lo si es considera necessari.

La tasca ha començat a peu de territori coneixent les entitats i els i les voluntàries dels centres, així com elaborant  i implementant un qüestionari com a recurs per a fer una detecció de necessitats i poder programar activitats que responguin als seus interessos. Tanmateix, s’han reiniciat tallers que havien quedat interromputs per la pandèmia i s’han creat noves activitats per a les persones usuàries dels casals de gent gran. Una altra de les nostres tasques és establir una relació més directa entre l’Ajuntament i els casals de gent gran, esdevenint una baula que facilita la seva comunicació i coordinació.

Durant les següents setmanes, i fins a arribar al mes de juliol, ens centrarem en l’elaboració d’una nova programació d’activitats per al curs vinent als casals. També es programaran activitats per la temporada d’estiu a nivell de municipi i es prepararà la proposta per al mes d’octubre (el mes de la gent gran). Per últim, realitzarem una valoració de la intervenció realitzada i la programació que s’ha dut a terme durant aquest període.

Aquestes accions s’emmarquen dins la voluntat de l’Ajuntament de comprometre’s amb els projectes de dinamització de la gent gran per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi.