Durant el primer trimestre de curs, des de TASCA hem dut a terme diferents accions formatives per tal d’ampliar els recursos dels nostres equips en la dinamització i el treball territorial i comunitari dels projectes.

Per un cantó, en l’acció “Abordatge integral del Bullyng i Ciberbullyng”, hem treballat el paper dels educadors i educadores en la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament, fet que és clau per a la resolució dels casos. Com a part de la comunitat educativa, la mirada de l’equip és indispensable.

A la formació, vam veure eines per a comprendre el fenomen i els agents que hi intervenen (agressor/a, víctima i espectadors/es) i vam constatar que la prevenció de la violència i l’educació emocional son elements clau en l’acompanyament familiar.

Per una altra banda, vam treballar eines de Comunicació i màrqueting per arribar a tots els públics. Com podem promocionar i posicionar els projectes que dinamitzem? Quines estratègies podem utilitzar per generar sentiment de pertinença entre els usuaris/es? I com podem obrir el servei per arribar a futurs usuaris/es?

Destaquem també l’acció formativa vinculada a Participació i Acció Comunitària. Des de les direccions dels diferents serveis, s’ha expressat l’interès per plantejar accions comunitàries i utilitzar eines per ampliar la participació als projectes, tenint en compte població no organitzada. En els projectes que gestionem i els territoris on s’emmarquen, cal reconèixer les necessitats i realitats de cada zona per definir l’estratègia comunitària dels serveis al territori.

Per organitzar aquestes formacions, TASCA ha comptat amb l’Escola EFA, escola impulsada per l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultural, l’Acellec.