TASCA ha participat en la redacció d’un estudi socioeconòmic del barri del Besòs i el Maresme, on s’ha prestat atenció especial a la situació en matèria d’habitatge. L’estudi és especialment rellevant ja que utilitza informació actualitzada recollida a través d’un porta a porta en el barri i també incorpora la visió dels veïns i veïnes, així com algunes de les associacions existents.

El treball s’ha dut a terme durant els últims mesos i l’objectiu de l’estudi, iniciativa de l’Institut Municipal d’Urbanisme – Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, és presentar els resultats de l’anàlisi de dades demogràfiques, econòmiques i socials en l’àmbit del l’antic barri del Besòs, per tal d’obtenir una imatge actual i fidedigna de la situació social de l’àmbit territorial descrit posant èmfasi en la situació en matèria d’habitatge. L’estudi es basa en l’anàlisi de dades primàries (dades generades a través d’aquesta recerca) i secundàries (dades ja existents en altres fonts).

L’estudi és especialment rellevant ja que utilitza informació actualitzada i fidedigna recollida a través d’un “porta a porta” en el barri. També incorpora la visió dels veïns i veïnes, així com de les principals associacions existents, sobre assumptes socials del barri, amb especial atenció a l’habitatge, obtenint informació de primera mà d’aquelles persones que conviuen directament amb la realitat social del Besòs i el Maresme. Amb l’objectiu de contextualitzar l’anàlisi de les dades recollides, s’analitzen també tendències anteriors dels principals indicadors demogràfics, econòmics i socials d’interès.

L’objecte de l’estudi s’emmarca dins de l’actual Programa de Regeneració Urbana (PRU) de l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest programa s’està implementant en diferents barris de la ciutat de Barcelona, un dels quals és el barri del Besòs i el Maresme.