En transició cap a una Barcelona + Sostenible

b+s_web

Per construir una Barcelona sostenible en l’àmbit social i ambiental tots hi tenim un paper important. Amb aquesta idea, l’Ajuntament de Barcelona vol encoratjar organitzacions, empreses, comerços i entitats a implicar-s’hi i desenvolupar accions a favor de la sostenibilitat des de les seves activitats. Durant dos mesos, TASCA dóna un suport puntual a l’equip tècnic de la secretaria de Barcelona + Sostenible en la transició de l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible cap al nou model impulsat pel consistori.

Barcelona + Sostenible és una xarxa d’organitzacions per construir, conjuntament, una ciutat responsable amb les persones i amb el medi ambient. Actualment està formada per més de 900 entitats, empreses, centres educatius, universitats, equipaments i institucions públiques, que formen part del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i contribueixen a la transformació de la ciutat amb les seves accions.

Pel que fa a les activitats comercials de la ciutat, l’any 2000 va néixer l’Acord Cívic per una Barcelona Neta Sostenible, que va suposar l’impuls de la recollida selectiva comercial a través del treball conjunt amb associacions, gremis i col·legis professionals. Una iniciativa que es troba en transició cap al nou model de Barcelona + Sostenible, en què comerços i organitzacions s’impliquen en el desenvolupament d’un pla d’accions per la sostenibilitat, des de la promoció del consum responsable fins a l’estalvi d’energia i recursos o el compromís amb la comunitat. En aquesta transició, TASCA està oferint el seu suport puntual a l’equip encarregat de l’atenció i assessorament a associacions de comerciants, gremis i col·legis professionals en la definició i desenvolupament dels seus plans d’acció per contribuir a la construcció d’una Barcelona més sostenible.