El PIJ Sant Martí crea escola

pij_web

Després d’un curs escolar d’experiència, el PIJ Sant Martí consolida la seva aliança amb l’Institut de Formació Professional Salvador Seguí. Amb el suport del PIJ Sant Martí, l’alumnat d’Animació sociocultural ha creat el seu propi Servei d’Informació i Orientació Juvenil dins del centre, on poden posar en pràctica els seus aprenentatges oferint assessorament als seus companys i companyes d’institut.

Des del curs escolar 214-2015, el PIJ Sant Martí participa en l’assignatura d’Informació Juvenil de l’institut, a través de diverses xerrades i recursos per explicar a l’alumnat com funciona un PIJ, com s’estructura i es realitza un assessorament, com fer la recerca d’informació, etc. Aquesta assignatura es va traduir el curs passat en un SIOJ al centre, que desenvolupen els alumnes de primer curs del cicle i ofereix eines i recursos que poden ser d’interès per a l’alumnat, tant pel que fa a orientació acadèmica i professional com a nivell cultural i de lleure.

El PIJ Sant Martí dóna suport a aquesta iniciativa, oferint el seu assessorament davant de dubtes o consultes, així com informació i recursos. A més, el SIOJ del Salvador Seguí trasllada al centre moltes de les campanyes i iniciatives a nivell ciutat que es treballen des del PIJ Sant Martí, amplificant moltes de les seves accions.

És tracta d’una de les moltes sinergies establertes amb aquest centre educatiu, amb el qual el PIJ hi ha treballat des de fa uns anys. Una de les més consolidades és l’organització de la Jornada Acadèmica Professional de Sant Martí, adreçada a tot l’alumnat del centre, per informar als joves sobre les sortides laborals i formatives dels seus estudis.