A l’espera del plenari final del 21 de juny, el Consell d’Infància de Santa Coloma de Gramenet no s’atura i segueix amb les seves sessions de treball i les visites a l’espai públic per aconseguir una ciutat més jugable. La diagnosi de l’espai públic l’estem realitzant basant-nos en 7 criteris (definits per l’Institut Infància i Adolescència en el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030):

  • Múltiples propostes de jocs creatius i amb reptes pel desenvolupament saludable dels infants.
  • Espai físic divers, estimulant, connectat i amb accessibilitat.
  • Espais de joc inclusius per edats, gèneres, orígens i diferents capacitats.
  • Contacte amb la natura, el verd i el joc amb l’aigua i la sorra.
  • Joc compartit, intergeneracional i col·laboratiu.
  • Lloc de trobada i convivència comunitària.
  • Ecosistemes lúdics i entorn segur i jugable.

La Comissió 1 va analitzar la plaça de la Vila i la plaça Montserrat Roig, i la Comissió 3 va visitar la plaça Josep Tarradellas i els Jardins de la Guinardera. Van treballar amb diferents imatges de parcs públics infantils d’arreu del món. N’havien de triar 3 (de 30 imatges)  i després havien de recollir en una fitxa els motius de la seva tria. D’aquesta manera, es recullen les impressions i opinions dels infants sobre com somien i els agradaria que fos el seu espai públic de joc infantil ideal per a que l’Ajuntament pugui tenir-ho en compte en futures accions.