Aquest mes d’abril s’ha celebrat el Consell d’equipament del Centre Cívic Parc Sandaru i el Centre Cívic del Besòs i del Maresme. L’equip va presentar memòria d’activitats i dades de participació de l’any 2022, així com el balanç econòmic de l’any.

Al Consell d’equipament del Centre Cívic del Besòs i el Maresme es va presentar com, l’any 2022, ha estat l’any de represa total de l’activitat social del Centre Cívic i del Barri del Besòs i del Maresme. S’ha recuperat la programació al complet i s’han potenciat els espais de participació amb veïnes i entitats del barri, prestant especial atenció a hàbits compartits amb el territori i la confiança en celebrar trobades, actes populars i de caràcter comunitari. S’han establert noves dinàmiques de participació que han ajudat a reprendre l’activitat social al barri.

L’equip va fer un retorn de la programació formativa i de cursos i tallers, sempre concebuda com a espai d’interrelació personal i veïnal i, enguany, van destacar el fet d’haver fet créixer l’oferta de cursos infantils per crear nous espais de relació i interrelació amb els infants.

Al Consell d’Equipament del Centre Cívic Parc Sandaru, l’equip va presentar la memòria d’activitats de l’any 2022 en una sala amb alta representació de totes les persones i entitats vinculades al centre, que els van mostrar el seu caliu i suport. En aquest Consell d’equipament, les participants van poder fer balanç conjunt dels 15 anys de trajectòria del servei. L’any 2022 ha estat l’any de celebració del quinzè aniversari, i del recorregut se’n destaquen les entitats i institucions amb les quals l’equipament ha establert vincles per organitzar projectes en col·laboració, fer xarxa, barri i enriquir la gran comunitat que s’ha desenvolupat al barri entorn de les arts.

Després de les presentacions realitzades per l’equip dels centres, els equipaments van rebre el caliu i la complicitat de les entitats, associacions i persones vinculades als equipaments que van voler ser part la jornada, com també ho són del dia a dia a la vida del centre.