Els infants de Santa Coloma de Gramenet preparen els seus consells

Dins del projecte de renovació i dinamització del Consell d’Infants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que estem duent a terme aquest curs, el mes de febrer ens ha servit per treballar intensament amb les tres comissions: Camins Escolars, Ús responsable de les pantalles i Mobilitat sostenible.

La creació del Consell de la Infància neix de l’interès de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per obrir un espai de participació infantil on hi puguin tenir cabuda tots els infants de la ciutat.
Es tracta d’un òrgan consultiu i participatiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que permet la participació dels nens i les nenes, un espai on expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells àmbits de la vida i del seu entorn que els afecten.
L’objectiu és que s’incorporin a la vida pública a través de la seva mirada, coneixent què pensen i descobrint allò que els amoïna. Aquest projecte té la voluntat que els infants de la ciutat desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes públics.

La Comissió 1 s’ha reunit per aprendre què és un camí escolar, per a què serveix i què es necessita per poder dur-lo a terme. També es va obrir un debat sobre quins valors es relacionen amb aquest tema i quines aportacions podríem fer com a grup per promoure un camí escolar.

A la primera sessió de la Comissió 2, on treballem per a la sensibilització en l´ús de pantalles, es va fer un breu repàs històric de les TIC i es va estar reflexionant sobre els diferents usos que en fem actualment.
A la primera sessió de la Comissió 3, encarregada de la mobilitat sostenible, es va explicar i debatre sobre què era la mobilitat sostenible i, com podríem incidir i aportar millores a la ciutat amb aquest tema.