L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aposta per comptar amb l’opinió dels infants en matèries que els impliquen directament i que el consistori vol tenir en compte en accions futures i compta amb TASCA per facilitar aquesta implicació dels nens i nenes a través del Consell de la Infància, un òrgan de participació ciutadana infantil.

Des de TASCA, estem molt satisfetes de formar part de l’engranatge del Consell de la Infància de Santa Coloma que, a través de les diferents activitats i comissions que es dinamitzen durant tot el curs, permeten als nens i nenes de 5è i 6è de primària de 30 centres escolars, desenvolupar noves habilitats socials com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la seva capacitat i coneixement per a participar en els assumptes públics.

Citant a l’autora Anna Novella: “Sense cap mena de dubte, estem davant d’una nova tendència arquitectònica de la participació infantil com a art de projectar i construir la ciutadania dels infants. I és revolucionària perquè posa l’accent en incrementar la incorporació dels infants en les dinàmiques socials i polítiques. Afavorint la implicació dels infants en processos participatius (…)”

Enguany, el Consell de la Infància s’inicia amb el procés de renovació dels consellers i conselleres a través d’un procés de reunions informatives que tindran lloc en els diferents centres escolars. Per garantir la representativitat, cada any cal renovar la meitat de les conselleres i els consellers. Es tracta d’una renovació anual, ja que els consellers/eres de 6è de Primària de l’any anterior ara fan 1r d’ESO i no segueixen al Consell. Per tant, és necessària aquesta renovació dels nous consellers/es de 5è de Primària per constituir el nou consell juntament amb els consellers/eres de l’any passat que ara estan cursant 6è. Posteriorment, durem a terme una reunió informativa amb les famílies de l’alumat implicat per facilitar-los tota la informació i vincular-les al projecte.

Els nois i noies que formaran part del Consell durant aquest curs, treballaran organitzats per comissions i treballaran en una temàtica encarregada per la mateixa alcaldessa. Aquest encàrrec correspon a un tema que involucra els infants i que des de l’Ajuntament hi ha l’interès i la voluntat de recollir la veu i el punt de vista dels nens i nenes.