Coneixent la comunitat gitana al barri d’Hostafrancs

hostafrancs_web

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat del col·lectiu gitano tant en l’àmbit institucional com en l’àmbit social, el Programa d’Interculturalitat del Districte de Sants-Montjuïc impulsa des del 2017 el projecte ‘Gent del Barri’. Es tracta d’un procés de treball per elaborar un petit marc de referència sobre la situació de la població gitana del barri d’Hostrafrancs i potenciar les seves pròpies entitats i associacions per donar a conèixer una situació a voltes poc visible. Es tracta, doncs, d’una mirada, una foto sobre la situació de la comunitat gitana del barri per donar a conèixer la realitat social del col·lectiu.

La comunitat gitana al barri d’Hostafrancs

Hostafrancs era un pas de carros de camí a Barcelona i la presència dels gitanos al barri a nivell històric està lligada a aquest fet. També a la construcció de tres edificis durant els darrers anys del segle XIX: el Mercat d’Hostafrancs (1888), l’Escorxador de la Vinyeta (1891) i la plaça de les Arenes (1900). Moltes famílies van instal·lar-se als voltants de la plaça del Sol, actual plaça Herenni, atrets pel treball que es genera principalment amb les cavalleries, al voltant d’aquestes noves construccions.

Amb el temps, la població d’Hostafrancs ha esdevingut una de les poblacions gitanes més nombroses de Catalunya i més fortament arrelades al territori. Des de llavors, la història del barri s’ha desenvolupat en paral·lel a la història dels gitanos, que han representat un alt percentatge de la població hostafranquina i que ha participat activament de les tradicions del barri.

Gent del barri

El projecte ‘Gent del barri’ ha constat de dues fases. En la primera, desenvolupada durant l’any 2017, es va fer una primera aproximació a la situació actual de la població gitana del barri d’Hostafrancs, a través de la prospecció del territori i la presa de contacte amb els informants clau, tant pel que fa a membres de la comunitat gitana com a professionals i agents socials vinculats a aquest col·lectiu. A partir d’aquestes primeres converses amb professionals i agents socials, es van identificar els punts de trobada i indrets del barri amb més concentració de població gitana, i es van planificar les possibles entrevistes posteriors. També es va fer una primera presa de contacte amb una part de la comunitat gitana del barri d’Hostafrancs, per abordar la situació actual del teixit associatiu gitano. Aquesta primera fase va finalitzar amb la realització d’un total de 30 entrevistes i l’elaboració d’un document que recull les diverses realitats de la comunitat gitana del barri d’Hostafrancs a través de les mirades, vivències i percepcions tant del propi col·lectiu com dels professionals vinculats.

TASCA s’incorpora al projecte en la segona fase, en què ens trobem actualment, centrada en la implementació de propostes de treball a partir de les conclusions extretes durant el procés i amb l’objectiu d’abordar la realitat del col·lectiu gitano des de tres línies de treball. D’una banda, s’està treballant per continuar detectant i ampliant els interlocutors de la comunitat gitana amb l’objectiu de donar veu a les seves demandes en relació a l’educació, salut, habitatge, etc. També per donar suport a l’associacionisme gitano, sobretot pel que fa a grups de dones gitanes que senten la necessitat d’organitzar-se per millorar la seva situació en àmbits com ara la lluita contra l’absentisme escolar de les seves filles i fills o donant sortida als seus interessos formatius i d’ocupació. Finalment, es vol potenciar la participació i la representació del col·lectiu gitano del barri d’Hostafrancs dins les institucions del Districte de Sants-Montjuïc, donant veu a les seves demandes i propostes a través del treball en xarxa i la vinculació amb organismes i entitats que possibiliti abordar de manera integral la situació del col·lectiu gitano.