TASCA ha estat adjudicatària del concurs de gestió del Programa d’Activitats per a la Gent Gran de Montornès del Vallès, que compta amb una dinamització de les persones grans del territori i la realització de diversos tallers i activitats.

Amb aquest concurs, Montornès del Vallès aposta per fomentar el desenvolupament de les capacitats personals en els àmbits expressius, comunicatius i de relació personal, i  promoure l’acció cultural i la formació com a eina d’integració i participació social a la vida comunitària.

El programa d’activitats que realitzarà TASCA i la dinamització que es durà a terme vol promoure un canvi d’actitud de les persones vers l’envelliment, amb l’objectiu de superar estereotips que vinculin vellesa amb passivitat i deteriorament.

Des d’aquest punt de vista, s’entén l’envelliment actiu com una etapa més del cicle vital de les persones i com un procés evolutiu i dinàmic on es poden potenciar les oportunitats de benestar físic, mental i social amb el propòsit d’ampliar l’esperança de vida saludable i millorar la qualitat de vida.

TASCA compta amb un equip consolidat i especialitzat en la gestió i dinamització de projectes amb gent gran i d’envelliment actiu. L’equip de TASCA té àmplia experiència en la gestió de casals de gent gran, en l’organització de conferències i actes de reconeixement adreçats a persones grans, en la implementació d’activitats de formació i serveis de monitoratge i activitats lúdico culturals físiques, formatives i artístiques a diferents centres de gent gran d’arreu de Catalunya i Balears.