TASCA Responsable

L’equip de volei de Tarda Jove guanya el Premi Semàfor de Valors

Aquest 2018, tasqueres i tasqueros ens hem vist immersos en un gran esforç per renovar molts dels projectes en què treballem, i per endinsar-nos en la gestió i dinamització de nous equipaments i serveis. Una feina sovint invisible que fem incorporant la il·lusió, experiència i coneixement dels nostres professionals als diferents centres, sota la coordinació del nostre equip de disseny de projectes. Fruit d’aquest esforç col·lectiu, engeguem el 2019 havent renovat la gestió dels diferents equipaments que gestionem i encarant nous reptes amb la incorporació de nous serveis a la família tasquera.

Empresa amb Valor(s)

Aquest 2018, tasqueres i tasqueros ens hem vist immersos en un gran esforç per renovar molts dels projectes en què treballem, i per endinsar-nos en la gestió i dinamització de nous equipaments i serveis. Una feina sovint invisible que fem incorporant la il·lusió, experiència i coneixement dels nostres professionals als diferents centres, sota la coordinació del nostre equip de disseny de projectes. Fruit d’aquest esforç col·lectiu, engeguem el 2019 havent renovat la gestió dels diferents equipaments que gestionem i encarant nous reptes amb la incorporació de nous serveis a la família tasquera.

El col·lectiu feminista MILENTA guanya el premi TASCA Responsable

La convocatòria TASCA Responsable va comptar amb el seu espai dins la Trobada Anual del passat 4 de setembre. Amb aquesta iniciativa, TASCA ofereix, cada any, una dotació econòmica a un projecte social, cultural o ambiental proposat per membres dels equips de gestió. En aquesta vuitena edició, el projecte guanyador del premi TASCA Responsable ha estat la iniciativa “No estamos todas. Faltan las presas”, del col·lectiu feminista asturià MILENTA.

Vuitena convocatòria del Premi TASCA Responsable

TASCA és una empresa que té la vocació d’oferir serveis que repercuteixin positivament en el desenvolupament de la societat. Les mostres d’això les trobem en el nostre dia a dia i en la feina que cadascú porta a terme. Des de TASCA tenim la intenció de continuar treballant per tal que aquesta empresa sigui una organització socialment responsable i implicada, en la mesura del possible, amb el nostre entorn. Per aquest motiu, convoquem la vuitena edició de TASCA Responsable, una convocatòria que atorga una dotació econòmica a un projecte social i/o cultural que aporti millores a la societat.