Aquest mes de juny, des de TASCA iniciem la gestió d’un nou servei: Enfortiment Comunitari del Casal de Barri Besòs, al Districte de Sant Martí.

El projecte compta amb un pla d’acció per mantenir i millorar la convivència del barri del Besòs i el Maresme, fomentar la cohesió social entre el veïnat a partir del coneixement i reconeixement cultural, i promoure la participació activa d’una ciutadania plural i d’origen divers.

Durant els propers mesos, a més de la gestió del servei d’informació i acollida, imprescindible per a generar vincles de comunicació amb el territori i un ingredient estratègic per a la participació veïnal, l’equip de TASCA participarà en la creació d’una diagnosi de l’entorn del Casal Comunitari: la identificació de les necessitats socials, el mapa d’actors, les seves relacions, els actius territorials (recursos públics i actius socials) serviran per a comptar amb una panoràmica sobre la població objectiu dels Casals Comunitaris. Aquest servei posarà el seu granet de sorra a l’hora de considerar quins segments poblacionals compten amb espais i/o serveis i quins estan més desatesos o oblidats de l’oferta pública de prestacions. Un dels objectius és visibilitzar els recursos, les oportunitats i els condicionants que cal tenir presents en la seva implementació.

Durem a terme aquest diagnòstic tenint en compte també els treballs anteriors realitzats per altres equipaments, per evitar duplicar esforços i posant en valor el coneixement produït en altres barris. D’aquesta manera, tindrem una visió més real del territori que ens permetrà dissenyar una diversitat d’accions, adients a les necessitats del veïnat del barri del Besòs i el Maresme.