Des d’inicis d’any, hem treballat en una diagnosi en el marc del projecte d’intervenció socioeducativa amb joves en medi obert a Sant Pere de Ribes. Mitjançant l’observació, converses informals i enquestes, s’han detectat les següents necessitats:

  • Participació i convivència: Per tal de fomentar la participació i la convivència dels i les joves i amb la resta de la comunitat s’ha vist la necessitat de generar espais de relació positiva entre els diferents grups que conviuen en l’espai públic i/o comparteixen interessos, però no es coneixen o gairebé no interactuen.
  • Oferta cultural i d’oci: Per tal de disminuir l’oci juvenil vinculat al consum de substàncies com l’alcohol, s’ha valorat necessari generar una alternativa d’oci saludable i, en la mesura del possible, fer-los partícips de tot allò que s’organitzi per aconseguir una major implicació i un major impacte.
  • Formació i assessories: una altra de les iniciatives que s’ha posat sobra la taula és la creació de referents juvenils tant en l’àmbit de l’ocupació com en el de la salut que apropin els serveis ja existents i en generin de nous en cas que sigui necessari (responent a necessitats o demandes concretes).

Pel que fa a la relació amb els i les joves, fa unes setmanes hem començat a fer les primeres actuacions previstes en la diagnosi. Hem organitzat dos tornejos esportius i dos cineclubs amb molt èxit, i hem portat dues dinàmiques als carrers per parlar de gènere i de salut emocional. L’objectiu de les activitats és anar establint un vincle positiu amb els i les joves per tal de poder treballar temes més complexos en un futur. 

D’altra banda, estem organitzant una prova pilot d’actuació als patis amb els instituts del municipi. Aquesta connexió ens permetrà arribar a més joves i fer créixer el projecte.

De cara a l’estiu, conjuntament amb un grup motor de joves, s’estan ultimant els detalls per a celebrar un festival de música (música dels i les joves) per als joves del territori.