Des de l’1 de març, TASCA ha estat adjudicatària en la prestació del Servei d’acollida, informació, acompanyament i dinamització grupal i comunitària del Centre d’Atenció Integral (CAI) La Marina de la Direcció d’Acció Social, Territorial i Comunitària de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

Hem iniciat la nostra tasca de gestió configurant un equip especialitzat en integració social, dinamització comunitària i coordinació, així com en atenció i informació a la ciutadania, format per cinc professionals amb experiència i formació en cadascuna de les àrees.

Durant les primeres setmanes de servei, l’equip ha participat en una formació intensiva que els ha ubicat:

  • Introducció a l’acció social de la ciutat de Barcelona presentant l’IMSS, Serveis Socials bàsics, la normativa vigent i la cartera de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Informació, tècniques i estratègies per garantir una atenció integral en el servei.
  • Interculturalitat, gènere i acció comunitària, atenent la realitat del barri, un territori dinàmic i actiu.

La formació ha tingut una part teòrica però projectada també amb activitats participatives i pràctiques, de manera que sigui a partir de l’estudi de casos i exercicis que l’equip ha pogut aplicar els conceptes apresos en el seu treball diari.

El Centre d’Atenció Integral de La Marina (CAI) és el centre d’atenció social de referència proper i de proximitat que dona una resposta holística a les necessitats socials de les persones amb perspectiva comunitària als barris de La Marina del Districte de Sants-Montjuïc.

El CAI La Marina és el primer Centre d’Atenció Integral de tot Barcelona i aglutina en un sol espai dos tipus de serveis: Residents (centre de Serveis Socials La Marina, Servei d’Atenció Domiciliària, Punt d’Informació i Atenció a les Dones, etc.) i Satèl·lits (programes que, de forma puntual, utilitzen les instal·lacions del CAI per a iniciatives d’atenció social).

Properament el CAI obrirà les portes al públic i iniciarem una nova etapa en la gestió del projecte. Des de TASCA, celebrem formar part d’aquest projecte que vol donar una resposta holística a les necessitats socials de les persones amb perspectiva comunitària als barris de La Marina del Districte de Sants-Montjuïc.