Aquest curs iniciem una nova etapa de gestió, havent guanyat el concurs de dinamització, direcció i gestió de l’Espai Jove La Bàscula i la seva antena ubicada al c/Química, al barri de La Marina de Port del Districte de Sants-Montjuïc. L’equip de l’Espai Jove, format per la directora del centre, dos professionals de la dinamització i una informadora juvenil, es suma així a l’equip de dinamització de l’antena de l’Espai Jove, amb el coordinador del projecte i la dinamitzadora de l’espai.

D’acord al Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona 2018-2028 – PESJove, les polítiques de joventut del Districte es concreten també en la prestació de serveis propis de promoció juvenil. En aquesta línia, l’Espai Jove té com a finalitat contribuir a la formació d’una ciutadania crítica davant d’entorns i situacions de desigualtat, conscient de la implicació necessària en iniciatives de transformació social a través de la participació en processos de treball col·lectiu i de caràcter sociocomunitari.

En aquesta nova etapa, l’equip de dinamització treballarà en 7 línies de treball: comunicació de la informació, acció educativa i dinamització, promoció de l’associacionisme entre els i les joves, implicació en la comunitat, descoberta cultural, suport a la creació i implementació de serveis i programes que estiguin alineats amb les necessitats juvenils.

Celebrem poder formar part d’aquesta nova etapa del projecte, que encara amb il·lusió el repte d’establir canals de comunicació i noves complicitats entre els equips de l’Espai Jove i l’Antena de l’espai.