Empresa


TASCA és una empresa dedicada, des de l'any 1989, a l'assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural.

Des dels seus inicis, l'empresa defineix el seu marc d'actuació sota l'animació sociocultural, incorporant la metodologia i el caràcter participatiu que es desprèn de la pròpia disciplina.

En tots aquests anys TASCA ha col•laborat en nombrosos projectes de renom i ha treballat per a grans empreses i institucions del país.

Fortaleses

 • Experiència en la gestió d’equipaments socioculturals.

  Personal qualificat i estable.

  Coneixement del món educatiu.

  Capacitat de mobilització de grans grups.

  Xarxa d'assessors especialistes en diferents temàtiques.

  Coneixement del territori i adaptabilitat a l'entorn.

  Tècniques de participació i dinamització de grups.

  Borsa de projectes a disposició.

 • Considerem que treballar amb qualitat significa resoldre satisfactòriament les necessitats dels nostres clients i usuaris, les necessitats dels nostres proveïdors i les necessitats dels professionals que treballen a l'empresa.

  Treballem per a la satisfacció d'aquestes necessitats implicant als diferents agents que intervenen en el procés i aprofitant el valor que cadascun d'ells aporta al projecte i/o servei que desenvolupa.

  D’acord al Certificat de Gestió de l’ACELLEC, TASCA compleix els criteris de validació de projectes educatius i socioculturals conforme a les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN 14001:2004, pel que fa a la Gestió de Qualitat i Gestió Mediambiental de l’organització, respectivament.

 • Fomentem la participació com a eina de comunicació.

  Fem de l'originalitat i la innovació elements constants del nostre treball.

  Fem nostra la imatge dels nostres clients.

  Utilitzem el joc com a eina d'expressió i aprenentatge.

  Fem el màxim de rendibles els recursos.

  Ens ocupem de l'organització global, de la idea a l'acció.

 • TASCA és membre fundador de l’ACELLEC (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura).

Serveis

Gestió d'equipaments socioculturals

Gestió integral: des de la contractació de l’equip de professionals fins a la programació i dinamització cultural del centre.

Projectes d'intervenció en el territori

Dissenyem els projectes de cara al territori. I els fem créixer implicant els diferents agents en l’acció educativa i/o sociocultural.

Programes educatius

De l'A a la Z: idea, disseny, selecció, formació i contractació de l’equip professional, creació de materials didàctics, infraestructura, execució i dinamització, call center i campanya de comunicació, execució i avaluació.

Gent gran i envelliment actiu

Planifiquem, programem i implementem projectes i activitats per a gent gran amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal de les persones grans i fomentar l’envelliment actiu i una millor qualitat de vida.

Esdeveniments de diversos formats

Dissenyem i produïm esdeveniments de petit, mitjà i gran format (contacontes, conferències, dinamització de mostres, festes de barri...) sobre diferents temàtiques i adaptades al context on es realitzaran.

Projectes de comunicació corporativa

Apostem per una estratègia de comunicació diferenciadora, que desenvolupi la imatge corporativa de l'empresa, i que la identifiqui amb uns valors de caire social i cultural que actuïn com a garantia de l'organització.

Dinamització juvenil

Treball comunitari, acompanyament i assessorament de joves i associacions juvenils en àmbits diversos: cultura, participació, cooperació, formació, treball, salut, entre d'altres.

Han confiat en nosaltres

> Acciona Transmediterrània
> Agència Catalana de l'Aigua
> Aigües de Barcelona
> Ajuntament de Badalona
> Ajuntament de Barcelona
> Ajuntament de Granollers
> Ajuntament de Rubí
> Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
> Ajuntament de Viladecans
> Ajuntament del Prat de Llobregat
> Autema
> Automòbil Club Andorra
> Autopistes de Catalunya - Abertis
> Caja de Ahorros del Mediterrámeo. Obra Social

> Consell Comarcal del Pallars Sobirà
> Consorci per a la Normalització Lingüística
> Generalitat de Catalunya
> Diputació de Barcelona
> El Periódico de Catalunya
> Enciclopèdia Catalana
> Facultat de Comunicació Blanquerna - Universitat Ramon Llull
> Fira de Barcelona
> Fons Català de Cooperació
> Fundació Bancària "la Caixa"
> Fundació Viure i Conviure. Caixa d'estalvis de Catalunya
> GAES
> Govern d'Andorra
> Illa Fantasia

> Institut d'Estudis Catalans
> Linguamón. Casa de les llengües
> Plataforma per la llengua
> Port Aventura
> Puleva
> RACC. Reial Automòbil Club de Catalunya
> Real Automovil Club Vasco-Navarro
> Saló Internacional de Turisme de Catalunya
> Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans
> Spar Internacional
> Transmediterrània
> Túnel del Cadi
> Túnels i Accessos de Barcelona