25 de juny de 2014.

TASCA és una empresa que té la vocació d’oferir serveis que repercuteixin positivament en el desenvolupament de la societat.  Les mostres d’això les trobem en el nostre dia a dia i en la feina que cadascú porta a terme. Des de TASCA tenim la intenció de continuar treballant per tal que aquesta empresa sigui una organització socialment responsable i implicada, en la mesura del possible, amb el nostre entorn.

tasca_responsable_2014_tasca_projectes_cultura

SETENA CONVOCATÒRIA PREMI TASCA RESPONSABLE

Per aquest motiu, convoquem la setena edició de TASCA Responsable, una convocatòria que atorga una dotació econòmica (500 €) a un projecte social i/o cultural que aporti millores a la societat.

El Premi TASCA Responsable vol ser un reconeixement a la feina i implicació de les tasqueres i els tasqueros a millorar el nostre entorn.  A TASCA hi ha gent activa, persones que ens belluguem i que formem part de projectes, propostes i iniciatives, més enllà dels nostres llocs de treball. Creiem que és en aquest àmbit on la convocatòria pren sentit.

Us proposem que, a través dels treballadors i treballadores de TASCA, ens feu arribar els vostres projectes socials, culturals i ambientals, i presenteu candidatura a TASCA Responsable!

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Per presentar un projecte a TASCA Responsable cal omplir el formulari que acompanya aquesta pàgina, adjuntant un document que inclogui, com a mínim, la següent informació:

  • Dades de l’entitat o projecte.
  • Breu història de l’entitat o projecte.
  • Missió de l’entitat o projecte.
  • Destinataris
  • Beneficis que aporta a la societat.
  • Imatges.

TERMINI

Cal fer arribar la candidatura abans de divendres 25 de juliol de 2014.

PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LES PROPOSTES I SELECCIÓ 

  • TASCA realitzarà una preselecció dels projectes presentats a la convocatòria.
  • Els projectes preseleccionats seran presentats per un dels seus representants, en la Trobada Anual de TASCA, que es celebrarà divendres 5 de setembre de 2014, en un lloc a determinar.
  • La selecció del projecte guanyador serà determinada a partir del vot de cadascun dels treballadors i treballadores de TASCA, en el marc de l’esmentada Trobada.

EDICIONS ANTERIORS

En aquest enllaç podeu consultar els projectes candidats en les passades edicions de TASCA Responsable.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.