Serveis i projectes validats per ISO 9001 i 14001

L’institut de certificació OCA Cert, acreditat per l’Entidad Nacional de Acreditación ENAC, ha certificat els Sistemes de Gestió de la Qualitat i Gestió Mediambiental de l’ACELLEC, aplicable a la validació de projectes educatius i socioculturals de conformitat a les normes ISO 9001 i ISO 14001. D’aquesta manera els serveis i projectes educatius i socioculturals de TASCA queden validats segons els procediments de l’ACELLEC i les esmentades normatives.