12 de març de 2014.

L’institut de certificació OCA Cert, acreditat per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), ha certificat els Sistemes de Gestió de la Qualitat i Gestió Mediambiental de l’ACELLEC, aplicable a la validació de projectes educatius i socioculturals de conformitat a les normes ISO 9001 i ISO 14001. D’aquesta manera els serveis i projectes educatius i socioculturals de TASCA queden validats segons els procediments de l’ACELLEC i les esmentades normatives.

iso_9001_14001_tasca_projectes_cultura

La família de normes ISO 9000 es compon de diverses normes de gestió i millora contínua de la qualitat, establertes per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) i està formada d’estàndards i guies relacionades amb sistemes de gestió i d’eines específiques com els mètodes d’auditoria. Per la seva banda, la norma ISO 14000 és un estàndard tècnic de gestió mediambiental que persegueix la minimització dels efectes negatius causats en el medi ambient, aconseguir una millora mediambiental i reduir la despesa energètica i material.